1. Ši Privatumo politika aprašo elektroninės parduotuvės (toliau – fitbox.lt) klientų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi fitbox.lt tvarko klientų asmens duomenis.
 3. Asmens duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
 4. Fitbox.lt gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys renkami ir tvarkomi išimtinai tam, kad:
  4.1. tvarkyti prekių užsakymus;
  4.2. išrašyti finansinius dokumentus;
  4.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  4.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 5. Registracijos fitbox.lt metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
 6. Fitbox.lt gali statistiniais ir rinkodaros tikslais naudoti su klientu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 7. Fitbox.lt naudoja slapukus. Klientas, naudodamasis fitbox.lt svetaine sutinka, kad slapukai būtų naudojami.